"Niet de arts maar
het lichaam geneest
de ziekte."

 

~ Hippokrates ~

 pixelleeg

Ziekte is niet hetzelfde als arbeidsongeschiktheid

Quintus five groep
Ook onderdeel van de Quintus Five Groep:
Quintus Five Vitaal
Arts & Expertise b.v.
Quintus Five Cultuurfonds
Design: Skepja